Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht

KNVOL

Zoals de kop van onze homepage al aangeeft, wij zijn fans van de Koninklijke Luchtmacht:  spotters, modelbouwers, scanners, vliegtuigherkenners, oud-luchtmachters, (militaire) luchtvaart-geïnteresseerden en luchtvaarthistorici. De vereniging  is opgericht in 1948.  Wij  bestaan dit jaar dus al zestig jaar.  In die zestig jaren hebben wij  duizenden fans van de militaire luchtvaart en vooral van de Koninklijke Luchtmacht, geïnformeerd over hoe de luchtmacht haar taken vervult, welke vliegtuigen en wapensystemen zij daarvoor gebruikt en waar die vliegtuigen en het personeel worden ingezet. 

Wat doen wij?

Wij geven veel informatie met veel foto's in ons prachtig opgemaakte verenigingsblad "Onze Luchtmacht" dat zes keer per jaar verschijnt. Wij organiseren voor onze leden  unieke excursies naar operationele vliegbases in binnen- en buitenland. Ook nodigen wij luchtmachtexperts uit om op verenigingsavonden uitleg te geven over ondersteunende taken, actuele ervaringen tijdens crisesoperatien en  over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bv. de onbemande luchtvaart en toekomstige jachtvliegtuigen w.o. de Joint Strike Fighter.
Kortom, alles wat je te weten wil komen over militaire vliegtuigen en de luchtmacht krijg je door lid te worden van de KNVOL. De contributie bedraagt nu € 28 per jaar en je krijgt daarvoor het enige tijdschrift over de militaire luchtvaart in Nederland, toegang tot de verenigingsavonden en de mogelijkheid om deel te nemen aan een of meerdere excursies naar luchtmachtonderdelen.

Bezoek van de leden van de KNOVL-regio aan de Open Dag van de Luchtmacht op de luchtmachtbasis Volkel. Vanaf het terras van de KNVOL tent hadden de leden een prima uitzicht op de demonstraties en gelegenheid om foto's te maken., zoals deze van de Airpower Demonstratie. Boven de F16 in formatie met een geheel gerestaureerde Vulcan bommenwerper uit de periode van de Koude oorlog en onder de aanval op de basis met veel spectaculair vuur- en vliegwerk.

Hoeveel leden hebben wij?

Het aantal leden is momenteel ruim 6000 leden. Om voor de enthousiaste leden uit het gehele land de deelname aan verenigingsactiviteiten te vergemakkelijken, kent de vereniging 9 regio's. Er is er dus altijd een in de buurt van je woonplaats en misschien wel twee, zodat je uit een ruim aanbod aan activiteiten kan kiezen om deel te nemen.

Museum Vliegbasis Deelen is gelegen aan de rand van het veld. Het is in 1989 opgericht en wordt geheel onderhouden door een groep enthousiaste en zeer betrokken vrijwilligers.  Een klein museum dat werkt met de leuze “Bergen en Behouden”.  In dit museum worden bijzondere, interessante en dramatische aspecten van de luchtoorlog boven Nederland zichtbaar gemaakt. Een aanrader als de luchtoorlog van de tweede Wereldoorlog je interesse heeft. Het doel is niet alleen het onderzoeken van de luchtoorlog boven Nederland en de geschiedenis van de vliegbasis Deelen maar ook het vinden en identificeren van nog steeds vermiste vliegtuig bemanningen.
De geschiedenis gaat terug naar 1910. Het belicht de ontwikkeling hiervan tot op de dag van vandaag.  De Duitse bezetting, de nachtjacht in WO II, de enorme voertuigendump tussen 1945 en 1947 en de verdere ontwikkelingen van de basis voor de Nederlandse luchtmacht. Direct na de bezetting van ons land werd de Arnhemse vlieghei door de Luftwaffe omgebouwd tot een Fliegerhorst Deelen. Er werd een startbanenstelsel in de vorm van een A aangelegd, hetgeen voor Duitse vliegvelden een standaard configuratie was. Het werd de thuisbasis ven de IIe Gruppe (36 vliegtuigen) van het 1e Nachtjag Geschwader met totaal 100 tot 120 vliegtuigen.
Niet alleen de militaire en materiële kant van deze periode wordt belicht, maar ook de opgravingen van Duitse en Geallieerde vliegtuigen die in de oorlog in de wijde omgeving zijn neergestort. De persoonlijke achtergronden van de omgekomen bemanningsleden vertellen de bizarre achtergronden en persoonlijk leed van deze mensen en familieleden, zowel van Duitsers als Geallieerden. Na de oorlog verlieten onze bevrijders, de Canadezen, Europa, maar lieten meer dan dertig duizend voertuigen achter op het vliegveld Deelen. Daar er direct na de oorlog in Nederland een geweldige behoefte was aan transport materieel gingen al die voertuigen grif van de hand en nog vele jaren later waren ze op de Nederlandse wegen aanwezig. Dit materieel is dan ook van groot belang geweest bij de wederopbouw in de eerste jaren na de oorlag.

Links. De deelnemers luisteren aandachtig naar het enerverende verhaal over het luchtdoel kanon "Emil". Rechts. "De Bunker" uit de Kammhuber linie, een gigantische betonnen kolos waarin de Duitsers in WO II een luchtleidingscentrum, als nu Millingen, hadden gevestigd.

Boeiend was het verhaal van het luchtdoelkanon dat nu als poortwachter voor de ingang van het museum staat. Geen Duits kanon, maar een Franse en dat werpt direct al vragen op. De gidsen kunnen daarover een indrkwekkend verhaal vertellen. Een hele serie van deze kanonnen werd bij de verovering van Frankrijk door de Duitsers buit gemaakt. Na vele omzwervingen door geheel Europa werd na de invasie in Normandie een batterij van zes kanonnen en het centraal vuurleidingssysteem werd in 1944 ter verdediging van de brug  over de Rijn bij Arnhem in de uiterwaarden geplaatst. Toen op de bewuste zondagochtend de slag losbrak werd de batterij al bij de eerste luchtaanval gebombardeerd waarbij de vuurleiding werd uitgeschakeld en een deel van de batterijbemanning sneuvelde. Dit trof met name de leidinggevende officieren. De kanonniers waren jong en slecht opgeleid en met antitank granaten bleek het het neerhalen van vliegtigen een te lastige zaak te zijn. Nadat de slag was gestreden werd de stelling geslecht, maar het kanon kon niet meer worden geborgen uit de Betuwse klei en de stelling werd met  zand en modder toegedekt. Pas in 1996 werd Emil (ieder kanon in de stelling had een naam) herontdekt en uitgegraven. Na gedeeltelijke restauratie heeft het zijn plaats voor het museum gekregen. Het bijzondere is dat één van de kanonniers kon worden achterhaald en de gehele geschiedenis kon vertellen.
In de directe nabijheid van het museum ligt als historische nalatenschap van WO II, “De Bunker”. Een kolossaal betonnen bouwwerk met muren van 4 meter dikte! Gedurende WO II legde het Duitse leger de zogenaamde Kammhuberlinie aan om het Duitse Rijk tegen de geallieerde bombardementen vanuit Engeland te verdedigen. De Kammhuberlinie strekte zich uit vanaf de Deense grens tot aan het Franse Lotharingen en bewaakte een strook land  vanaf de Noordzeekust tot meer dan 200 km diep het binnenland in. Op vaste afstanden van elkaar bevonden zich hier waarnemingsposten, radarinstallaties, luchtafweerbatterijen en de vliegvelden met hun dag- en nachtjagers. De bunker, die de naam “Diogenes” droeg,  was één van de gevechtsleidingsposten, nu te vergelijken met Millingen. Kort na de slag om Arnhem hebben de Duitsers de gehele technische installatie opgeblazen en de post verlaten waarmee de Kammhuberlinie zijn functionaliteit verloor en de geallieerde bommenwerperstromen vrijwel ongehinderd het Duitse luchtruim binnen konden dringen. De bunker is thans hoofdzakelijk in gebruik als archiefopslag en herbergt eindeloze stellingen met archiefmappen.
Wie meer wil weten over dit museum kan kijken op www.museumvlbdeelen.nl , of beter: ga zelf eens kijken.

Excursie KNVOL-Noord naar vliegbasis Gilze-Rijen

Het Defensie Helicopter Comando

Een Apache AH-64D van het DHC in de nieuwe hangaar op Gilze-Rijen. Links de raketbewapening van de helicopter.

Sinds 4 juli is het Defensie Helicopter Commando gevestigd op de Vliegbasis Gilze_Rijen. Een belangrijke taak van de 85 gevechts- en transporthelikopters van Vliegbasis Gilze-Rijen (Apache, Chinook en Cougar) is de samenwerking met de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht voor het beschermen en logistiek ondersteunen van hun operaties. Beide legeronderdelen werken dan ook nauw samen. Manschappen en materieel maken vanaf maart 2004 o.a. deel uit van de ISAF (International Security and Assistance Force) in Afghanistan. Acht Apaches AH-64D’s en ruim 135 militairen opereren momenteel vanuit het vliegveld van Kabul.
Gilze-Rijen nadert momenteel haar voltooiing als de centrale helibasis van de KLU en veel van het vliegend materieel is inmiddels naar de basis verhuisd. In principe worden hier alle helikopters van de Luchtmacht en ook de Marine gestationeerd. Een uitzondering hierop zijn de toekomstige marine NH 90’s die op het marine vliegveld “De Kooi” bij Den Helder komen te staan en de SAR heli’s die nu nog op Leeuwarden zijn gestationeerd. Een korte rit naar het 301 Apache Squadron gaf ons al een eerste indruk van de omvang van deze basis waar nog steeds veel bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Voor de Apaches is een grote onderhoudshangaar gebouwd waarin meerdere toestellen een plaats kunnen vinden. De eerste indruk van de Apache AH-64D in de hangaar is een grauw, lelijk doch indrukwekkend monster, mooi door zijn lelijkheid en sterk afwijkend van de esthetisch functionele schoonheid van vaste vleugel vliegtuigen. Met een oog voor detail kun je je echter vergapen aan de technische details en de prestaties van dit monster. Na de bezichtiging  werd met realistische beelden op video de enorme en voor een vijand angstaanjagende slagkracht van dit wapen getoond.

Sichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht

Restauratie van de vleugel van een Auster. Als modelbouwers herkennen we dit. Rechts de Spit die mee vloog in de "Missimg Man Formatie" bij de begrafenis van Prins Bernhard.

De excursie werd vervolgd bij de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. De stichting is in 1969 opgericht door een groep voormalige jachtvliegers van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine. Met toestemming van de toenmalige commandant werd op de vliegbasis Gilze-Rijen een hangaar gebouwd waarin een Harvard en een Piper Super Cub werden gerestaureerd.
De doelstelling is het in stand houden, laten zien en vooral het laten vliegen van luchtwaardige historische vliegtuigen van de luchtmacht. In de afgelopen decennia is de SKHV gegroeid tot een toonaangevend vliegend museum met een unieke collectie aan historische militaire propellervliegtuigen. Enkele aangepaste Harvards waren onder andere te zien in de films ´A bridge to far´, ´Soldaat van Oranje´ en ´de Aanslag´. De vrijwillige en toch professionele inzet van alle deelnemers én de gastvrijheid die de SKHV geniet van de Koninklijke Luchtmacht maken dit mogelijk. Het unieke van deze vrijwilligersorganisatie is dat zij gecertificeerd zijn voor het mogen uitvoeren van het onderhoud aan hun eigen vliegtuigen. Te zien is bijvoorbeeld hoe ragfijn de vleugelconstructie en het geraamte van een oude Auster is. Even indrukwekkend is de vrij liggende twaalf cilinder Rolls Royce Merlin van de Spitfire die het daverende slotakkoord vormt van de ontwkkeling van vloeistof gekoelde lijnmotoren voor jachtvliegtuigen. De meest bekende Spitfire, de zilvergrijze PH-CUQ (3W17), is de kist die bij de begrafenis van Prins Bernhard in de “Missing Man” formatie vloog. 

Kijk verder op (ook voor aanmelden lidmaatschap) :

www.onzeluchtmacht.nlcontact | © 2016