"Everything you need to start is in this box"

Deze site richt zich, althans voorlopig, uitsluitend op radiografisch bestuurde modelvliegtuigen. Er zijn veel, heel veel, soorten modelvliegtuigen. Aan de ene kant de uiterst lichte, soms hooguit enkele grammen wegende indoormodellen waarmee in sporthallen kan worden gevlogen. Aan de andere kant de hightech modellen, met een echte miniatuur staalturbine aangedreven modellen die door het luchtruim razen. Deze uiterste vormen worden in het algemeen beoefend door doorgewinterde modelvliegers. Daar tussenin bevindt zich een grote groep die het als een leuke hobby bedrijft en gebruik maakt van alledaagse, eenvoudige, modellen, al dan niet aangedreven door een brandstof- of elektromotor. Veel aandacht trekken ook altijd de schaalmodellen. Dit zijn vliegende, uiterst getrouw nagebouwde modellen, van echte vliegtuigen.

Een "semi scale" model van de Tigermoth. "Semi scale" wil zeggen dat het model sterk op het origineel lijkt, maar dat niet alle details precies zijn nagebouwd.

De modelvliegsport is zo een combinatie van kennis, vernuft, vaardigheid en vliegkunst en biedt door de vele aantrekkelijke kanten aan iedereen mogelijkheden. Door het steeds groter wordende aantal online-shops is het weliswaar eenvoudig om van huis uit inkopen te doen, een nadeel is echter dat het, juist voor beginners, dan ook ontbreekt aan de nodige deskundige informatie en begeleiding waardoor teleurstellingen te vaak voorkomen en geïnteresseerden teleurgesteld afhaken.

Deze site probeert ook in dit opzicht een gat op te vullen. Deze site richt zich daarom niet op de experts, maar op die grote groep liefhebbers die het als een leerzame en interessante vrijetijdsbesteding beoefenen, de “funflyers”. Het verschaft informatie, achtergrondinformatie en presenteert ervaringen die leerzaam kunnen zijn om op een g en om er veel plezier aan te beleven.

In tegenstelling tot vroeger is de grote horde om eerst zelf een modelvliegtuig te moeten bouwen niet meer nodig. In de jaren zeventig en tachtig kwamen de modellen uit gepers schuim op de markt. De massaproductie van modelvliegtuigen werd met dit materiaal en en extrusie technieken mogelijk. Gelijktijdig ontwikkelden zich ook de electronika en de accu techniek. Dit leidde uiteindelijk tot het op de markt verschijnen van complete paketten met alles wat nodig is om te gaan vliegen: "All you need tofly is in this box".
Er is inmiddels een enorm aanbod aan ARF (Almost Ready to Fly) en RTF (Ready To Fly) modellen op de markt waarmee, na een paar uurtjes monteren aan de keukentafel, al kan worden gevlogen. Onderstaande Super Cub van Hobbyzone is hiervan een typisch voorbeeld. Schertsend wordt wel beweerd dat het opladen van de vliegaccu meer tijd kost dan het monteren van het model. De vaardigheid om met een modelvliegtuig te kunnen vliegen kan echter niet in de winkel worden gehaald. Dit zal nog altijd aangeleerd moeten worden!

Geen enkele fabrikant van radiobesturing of modelbouwdozen kan bij zijn product al die informatie en zeker niet de ervaring verstrekken die voor het leren vliegen nodig is. Ook mag van geen enkel tijdschrift worden verwacht dat het dezelfde materie om de paar maanden herhaalt. De nieuwe communicatie middelen als het internet bieden de noodzakelijke flexibele mogelijkheden in veel ruimere mate.
Daarom is voor de elektronische snelweg gekozen om bij dit leerproces, dat overigens al begint met de keuze van het model, zowel informatief als educatief te kunnen zijn. Ik verwacht dat deze site zal bijdragen in de behoefte aan gebundelde informatie. De bedoeling is om zo veel mogelijk feitenmateriaal, samen met suggesties, ideeën en aanwijzingen te verstrekken.
Van de gedachte uitgaande dat een plaatje meer zegt dan honderd woorden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de foto- en film materiaal alsmede aan (foto) illusstraties.

Een traditioneel model in een sterk vereenvoudigde uitvoering: de Charter van Robbe. Dit model is ook geschiket voor het indoor vliegen.

Na een verhandeling over radioapparatuur en het model wordt het derde element de piloot geïntroduceerd. Wat zijn de eisen waaraan we moeten voldoen om piloot van een radio bestuurd modelvliegtuig te worden? Gelukkig zijn die eisen niet al te zwaar. 'We zullen soepel van lijf en leden moeten zijn', in het bijzoder voor zover het de benen betreft omdat het ons pas na veel oefening zal lukken het model telkens weer dichtbij aan de grond te zetten. Tevens moeten wij over een redelijk gezichtsvermogen beschikken en zal het reactievermogen minstens gelijk moeten zijn aan dat van een chauffeur. Hierbij komt dan nog een behoorlijke mate van geduld en veel gevoelvoor humor. Immers, we zullen ook nog moeten kunnen lachen (hoewel zuur!) als we de brokstukken bij elkaar rapen. Zo niet, dan verliezen we de moed en barsten in tranen uit. Voorts is een lankmoedige echtgenote nodig en, als niet alles naar wens gaat, het welwillende oor van een goede vriend. Hoe passen wij in dit beeld? Geslaagd, met vlag en wimpel? Fijn, dan gaan we nu aan de slag. In het andere geval kunnen we altijd nog gaan vissen!

Het bouwen van radiografisch bestuurde modelvliegtuigen en het vliegen er mee is een fascinerende en leerzame hobby, zeker als je van techniek houdt. Deze hobby kent bijna alle technische facetten die in het dagelijkse leven voorkomen. Vele nieuwe ontwikkelingen worden al snel toegepast en soms loopt de modelvliegsport vooruit op ontwikkelingen in de grote luchtvaart. Zo is er onlangs in Japan een modelvliegtuig gepresenteerd dat op waterstof vliegt. Door de jaren heen is de modelvliegerij een volwassen hobby en sport geworden, met een groot aantal fabrikanten die zich specifiek toegelegd hebben op radiografisch bestuurde producten voor vliegtuigen, auto’s, boten en vele andere “vervoermiddelen”.

Teambuilding is een belangrijke factor in de luchtvaart. Dit geldt niet alleen in de "grote luchtvaart", maar ook in de modelvliegsport. Het vliegen met modelvliegtuigen moet ook aangeleerd en geoefend worden. Het opzetten van een team waarin nieuwkomers worden gekoppeld aan ervaren modelvliegers is hierbij van groot belang. Het ACF -Rookieteam van AeroClub Fivelingo is een voorbeeld van een gestructureerde aanpak voor de opleiding en training van modelpiloten.

Vliegen met een modelvliegtuig doe je niet zo maar. De een beschikt over de zogenaamde vliegvingers en leert het snel, een ander heeft er wat meer moeite maar komt er ook wel uit. En er zijn mensen die er totaal geen gevoel voor hebben en die leren het gewoon nooit. Zij zullen dus een hoop vliegplezier moeten missen. Spijtig! (Bovenstaande foto is de Solius van Multiplex)

Heb je aanleg en wil je het leren dan zijn allereerst twee dingen belangrijk: een goed model en een goede begeleider/instructeur. Laat je al voorlichten door een clubinstructeur voordat je iets koopt. Je hebt er dan veel langer plezier van. Bovenstaand zomaar enkele modellen waarmee de eerste stappen op het modelvliegpad gezet kunnen worden. Succes!

In het modelbouwwereldje is de verandering een constante factor. Materialen aandrijvingen en besturingen zijn nog nooit aan zoveel en zulke snelle veranderingen onderhevig geweest als de laatste jaren. Piepschuim in allerhande soorten, electromotoren en regelaars met de modernste electronica, zenders en ontvangers met ongekende mogelijkheden en van uitzonderlijke kwaliteit laten de liefhebber van deze fantastische hobby watertanden. Beurzen overspoelen de liefhebber met een onweerstaanbaar hebberig gevoel.
Het bouwen van een modelvliegtuig was tot voor een tiental jaren geleden altijd een moeilijk en precies werkje. De meeste modelvliegtuigen waren van hout, papier, zijde, spanlak en soms een stukje kunststof, en enkele voorgevormde onderdelen als wielen en onderstellen gemaakt. Voor de echte modelbouwer. En voor die traditionele liefhebbers is het bouwen nog steeds de grootste uitdaging. De modelbouwwereld is drastisch veranderd in de laatste tien jaar. High tech heeft zijn intrede gedaan en niets is meer te gek! Zij die het vliegen de grootste belevenis vinden kunnen nu snel een model kopen, onderdelen monteren (als dat nog nodig is) en een paar dagen later vliegen en dit allemaal voor prijzen waarvan we voeger alleen maar konden dromen. E
r zijn dus min of meer twee doelgroepen ontstaan met elk de eigen specifieke geneugten, en dat maakt het modelvliegen zo toegankelijk.

Houten modelvliegtuigen zijn vrijwel altijd van balsahout gemaakt, dit omdat het licht is, maar toch stevig. Waar vroeger bijna alles zelf geknutseld moest worden is nu voor vrijwel elke wens een pasklare oplossing te koop, tot aan complete sets met vliegtuig, zender, ontvanger, motor, accu's, etc. toe. Natuurlijk is de voldoening bij de eerste vlucht verreweg het grootst als je een vliegtuig vanaf het eerste plankje helemaal zelf gemaakt hebt, maar er zijn ook mensen die dat bouwen helemaal niks vinden. Voor hen is zo'n ARF (Almost Ready to Fly) model een uitkomst. Hier hoeft alleen maar de motor en besturing ingebouwd te worden, zodat je na een paar avonden al kunt vliegen. En bij een RR (Ready for Radio) model is het nog eenvoudiger: laad de accu en plaats de ontvanger en het is gaan met die banaan. Nou ja, je moet natuurlijk wel kunnen vliegen! Aan de andere kant heb je dan ook weer de doorgewinterde "bouwers" die niet eens een gewone bouwdoos kopen, maar een compleet model van een tekening bouwen en de prachtigste modellen in de lucht brengen. Met andere woorden het modelvliegen als hobby en sport kent oneindig veel facetten.

De Firedird Delta Ray van Hobbyzone. Een compleet model uit een pakket met alles wat nodig is om met het modelvliegen te beginnen.contact | © 2016