De modelvliegsport:

is het hobby of toch sport?

Vraag :

Bovenstaande vraag kan soms aanleiding zijn tot verhitte discussies. Wat is je mening?

Stelling:

Indien dammen als sport wordt aangemerkt dan mag de modelvliegsport zonder enige vooringenomenheid ook als sport worden aangemerkt.

Reactie op: info@funfly.nl

De huidige modelvliegsport is een zeer technische sport waarbij niet alleen een grote mate van technische kennis en vaardigheid, concentratie vermogen en een zeer goed ontwikkelde oog-hand coördinatie word gevergd. 

Hoe is de modelvliegsport ontstaan?

Nauwelijks waren de pioniers van de beginperiode van de luchtvaart doende hun schuchtere pogingen te wagen om met hun primitieve vliegtuigmodellen de "vliegkunst" te ontwikkelen of er waren al lieden die hun best deden om dit met min of meer gelijkende modellen vrij, dat wil zeggen zonder besturing, te laten vliegen.
Vooral in het begin meende men deze modellen te kunnen gebruiken om op eenvoudige, goedkope - en vooral ongevaarlijke wijze- honderden problemen van draagkracht en stabiliteit op te kunnen lossen. Maar al spoedig kon dat niet meer omdat de vraagstukken die de vliegtuigbouw stelde vroeg om kostbare windtunnels en academisch-technisch onderzoek. Dit lag buiten het financiële bereik van de hobbyist.
In wezen bestaat de modelvliegsport niet uit één bezigheid, maar uit een combinatie van verschillende hobby's. De beoefenaar moet in ieder geval enigermate op de hoogte zijn van aerodynamica, motortechniek, elektrotechniek en elektronica om een model te kunnen afstellen en in goede conditie te houden.
Toch: de modelvliegerij groeide als een autonome tak van de niet te stuiten ontwikkeling van de vliegkunst en, naar mate de ervaring toenam, kregen de baanbrekers gezelschap van vele jonge en oudere collega's die hierin niet zo zeer wetenschappelijk experimenten zagen maar ook een aantrekkelijke hobby die bijzonder geschikt was om te voldoen aan hun behoefte aan een praktische bezigheid gecombineerd met de mogelijkheid hun persoonlijk vernuft en initiatief te ontwikkelen.
De modelvliegsport, de naam zegt het al, kent twee takken. Aan de ene tak  groeien en bloeien de bouwers en aan de andere tak manifesteren zich de vliegers. Vaak is een grens niet te trekken maar binnen iedere modelvlieg club kent men deze leden.

Klassieke modellen uit de eerste wereldoorlog zoals deze Sopwith Pub, gebouwd door Teus Howeling van de AeroClub Fivelingo (ACF), zijn een streling voor het oog en doen het altijd goed op vliegshows.

De laatste jaren worden er gelukkig meer en meer modellen van de hand van goede constructeurs op de markt gebracht waarbij de nadruk ligt op een vergaande vereenvoudiging van de bouw, kant en klare onderdelen of ver voorgebouwde of complete modellen en sets met alles wat nodig is om te kunnen vliegen. Deze ontwikkeling is mogelijk geworden door toepassing van nieuwe hoogwaardige materialen en fabricagetechnieken.
Ondanks de enorme technische ontwikkeling die de modelvliegsport de laatste jaren heeft doorgemaakt is het vandaag de dag nog steeds zo. De modelvliegtuigbouwer is een creatief en handvaardig persoon die graag met eigen handen iets nieuws wil scheppen, die juist de behoefte gevoelt het nu eens niet langs de gemakkelijkste weg te doen, maar zijn doel wil bereiken van experiment op experiment. Mag het dan soms leiden tot fouten, vergissingen of mislukkingen. Maar deze erkent hij niet, want het is juist vaak dàn dat hij een nieuwe weg vindt die het doel tot een geslaagd einde brengt. Dit levert dan het prachtige resultaat op dat hij nastreefde.

De piloot is meer een buitenmens, een liefhebber van snelheid, beweging, risico's en uitdagingen die dit niet uit de weg gaat en van spanning houdt.

Moderne jets zijn indrukwekkend om te zien en te horen.

Al behoeft men zeker geen bijzonder mens te zijn om met succes de modelvliegtuigsport te beoefenen, deze sport vraagt wèl een flinke portie vasthoudendheid en veerkracht tegen de onvermijdelijke teleurstellingen. Want het vraagt een groot acceptatievermogen wanneer een mooi model ernstig wordt beschadigd of blijkt minder goed te zijn dan was verwacht. Wanneer zulke tegenslagen hem te veel worden dan doet hij beter een andere hobby te kiezen! En dat gebeurt dan ook maar al te vaak!
Maar dit behoeft niemand niet af te schrikken, want het is zeker niet zo dat dit tot de regels van het spel behoort. Naast de welhaast onvermijdelijke "kraken" geniet hij van vele geslaagde vluchten en niet minder van het met zoveel zorg en overleg opgezette werk dat in vrije tijd onder zijn bezige handen is gegroeid en op het veld tot leven is gebracht. Bewonderende reacties op het veld van de club of op modelvliegdagen zijn het overheerlijke toetje na het zoveel gangen diner.

Om duidelijk te maken wat er binnen in een zelfgebouwde oldtimer zit, deze foto. Het vergt vele uren van verfijnd vaktechnisch handwerk om al die onderdelen te maken.

Hoewel door buitenstaanders de modelvliegsport nog te vaak wordt gezien als een dure hobby die door op leeftijd geraakte mannen is dit de laatste decennia sterk veranderd. De huidige realiteit is dat door de technische ontwikkelingen op het vlak van de elektronica en de toepassing van nieuwe materialen zoals polystyreen het zich tot een zeer goed betaalbare vrijetijdsbesteding heeft ontwikkeld waarbij de instapkosten op het laagste niveau liggen. De modelvliegsport omvat niet alleen vaste vleugelmodellen maar ook helikopters en drones en dit in een onafzienbare verzameling van modellen en uitvoeringen voorzien van technologie die tot het hoogste niveau van de ontwikkeling gerekend kunnen worden.

Voor velen is dit wel de ultieme droom. Een modelvliegtuig met echte straalaandrijving.

Bij de modelvliegsport kan men niet alleen maar de rust en ontspanning ervaren, maar meer nog kan men met volle teugen genieten van het resultaat! Alléén, maar vooral in verenigingsverband. Vooral omdat het vliegen aangeleerd moet worden maar ook om de uitwisseling van technische kennis en ervaring.

Nu nog een antwoord op de vraag : hobby of sport.

Beide!

Het hangt van je beleving af.

Home .....

 contact | © 2016