Langsstabiliteit
Dit is de stabiliteit in de richting van de langs- of lengteas (X), meestal, maar dus niet altijd, overeenkomend met de vliegrichting van het model. Bewegingen vinden plaats om de lengte as dit noemt men ook wel rolbewegingen of rollen. Bij een niet bewust gestuurde verstoring dan de horizontale stand van de vleugel moet het model automatisch in de horizontale stand van de vleugel terug keren en bij verdraaiing van het richtingsroer of de rolroeren mag de rolbeweging niet ongecontroleerd doorzetten, maar dient enigszins zelfremmend te zijn.
Door bijvoorbeeld turbulentie in de lucht bijvoorbeeld kan één vleugelhelft omhoog of omlaag worden gedrukt waardoor er de rolbeweging ontstaat. Het model dient dit dus zo goed mogelijk zelf te kunnen corrigeren, bijvoorbeeld door de V-stelling van de vleugel. Deze eigenschap noemt men de intrinsieke, eigen of ingebouwde langsstabiliteit .
De langsstabiliteit verzekert het behoud van de horizontale stand van de vleugels en daarbij ook het vasthouden van de vliegbaan. Daar deze baan de richting die wij wensen moet verzekeren, is een goede langsstabiliteit van groot belang voor de bestuurbaarheid van een model.
Langsstabiliteit wordt ook verkregen door een laag zwaartepunt. Klik hier. Motormodel met vleugels in lichte V-vorm. De TAXI van Graupner) of oplopende vleugeltips aan de einden (Klik hier. Zwever met in in v-vorm geplaatset vleugeltips. De UHU van Graupner.) of een combinatie hiervan.

Een klassieke trainer met verbrandingsmotor uit de zestiger jaren, de Charter van Robbe. Ten behoeve van een goede langsstabiliteit heeft het een V-stelling van circa 15 graden.

Een uitzondering hierop vormen de kunstvlucht modellen. Hier worden snelle veranderingen gevraagd en te veel van de boven genoemde maatregelen zijn hier belemmerend. Daarom zijn deze modellen ook met rechte vleugels, een hoog zwaartepunt en als middendekker uitgevoerd.
De langsstabiliteit zorgt er dus voor dat het model zich zelf uit de scheve stand terug draait en naar de oorspronkelijke vliegstand waarbij de vleugels horizontaal staan.

Terug naar index ...

Ga verder naar: Dwarsstabiliteit .....



contact | © 2016