Wat is Stabiliteit?

Een slinger van een klok is stabiel: bij verplaatsing uit de evenwichtstoestand zoekt hij deze direct weer op. Een knikker boven op een rond oppervlak zal niet van zichzelf naar zijn uitgangspositie terugkeren. Dit heet instabiel. Ligt deze volkomen ronde knikker op een volkomen vlakke plaat dan is het twijfelachtig wat er gebeurt. Dit heet metastabiel, je weet niet hoe het knikkertje eventueel zal rollen. Dit laatste is een theoretisch beeld en komt in de praktijk eigenlijk niet voor. Een potlood, overeind geplaatst, valt na een verstoring om en is dus instabiel omdat het niet uit zichzelf weer rechtop gaat staan. Een vliegtuig is in principe instabiel en we moeten er van alles aan doen om hem tijdens een vlucht in een min of meer stabiele toestand te houden. Wanneer de oorspronkelijke toestand na een verstoring niet wordt opgezocht en het vliegtig zelf een voortdurend nieuwe stand inneemt dan zeggen wij dat het instabiel is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aerodynamische krachten die op verschillende delen van het vliegtuig werken.
Omdat de lucht waarin het model vliegt zelden helemaal rustig is, zal de evenwichtstoestand voortdurend worden verstoord en zal een nieuwe toestand ontstaan die zo snel mogelijk moet leiden tot een terugkeer naar de oorspronkelijke evenwichtstoestand. Daarnaast moet een vliegtuig dus bestuurbaar zijn, met andere woorden, juist door het verstoren van de evenwichtstoestand zijn we in staat om een vliegtuig bochten te laten maken en het te laten stijgen en dalen. Er is dus een ongewenste en gewenste verstoring van de stabiliteit. Bij de gewenste verstoring van de stabiliteit streven we er wel weer naar dat dit gecontroleerd gebeurt. Bij kunstvlucht en het 3D-vliegen bijvoorbeeld wordt het model daarbij in extreme mate eerst uit balans gebracht om het vervolgens weer gecontroleerd in een bepaalde positie of richting te sturen. Modelvliegers zijn tegenstrijdige wezens!

"Stabiliteit is dus de neiging om zelfstandig of gecontroleerd de oorspronkelijke of gewenste vliestoestand toestand te handhaven".

Een model dat op de juiste wijze gestabiliseerd is maakt in bochten een natuurlijke en elegante indruk.contact | © 2016