Zwaartepunt instellen

Voor de eerste vlucht is het belangrijk om de exacte plaats van het zwaartepunt in te stellen en zo nodig te corrigeren. Dit proces is essentieel voor de stabiliteit van het vliegtuig en bepaalt het stuurgedrag. Als het zwaartepunt te ver naar achteren ligt reageert het model zeer gevoelig op het hoogteroer. In extreme gevallen is het vliegtuig model niet meer beheersbaar. Als het zwaartepunt te ver naar voren ligt kan het model geen goede glijvluchten uitvoeren. Het wil voortdurend met de neus naar beneden duiken en moet sterk met het hoogteroer wor­den gecorrigeerd. Het blijft daarbij echter relatief goed bestuurbaar. Daarom geven veel fabrikanten het zwaar­tepunt op de veilige kant (meer naar voren) aan. Wij adviseren u in elk geval om met een zwaartepuntweegschaal het zwaartepunt exact in te stellen. Meestal kan het zwaartepunt op de juiste plaats worden gelegd door met de accu naar voren of naar achteren te schuiven. Indien dit niet lukt, kan de correctie worden verkregen door lood toe te voegen.
Stel een ligging in, waarbij het model met licht naar beneden neigende neus een evenwicht vindt. De alternatieve methode, waarbij het model met twee vingers in de buurt van het zwaartepunt wordt vastge­houden, ziet men weliswaar vaak op plaatsen met model­vliegtuigen, maar deze controlemethode van het zwaarte­punt is zeer onnauwkeurig.

Hulpmiddelen voor het balanceren van een model en een propeller.contact | © 2016