FunFly naar nieuw record in 2016

Na de start van FunFly is het bezoek aan deze site sterk toegenomen.
Funfly heeft haar doelstelling om een informatieve en educatieve site te zijn meer dan waar kunnen maken. Het aantal lezers is in 2016 zelfs verdubbeld!

Vele modelvliegenthousiasten hebben FunFly gevonden uit interesse voor hun hobby en/of als interessante informatiebron voor de modelvliegsport en de luchtvaart(historie). Ook in het beroepsonderwijs is FunFly een veel gebruikte informatiebron geworden.

FunFly gebruik

Daar het publiceren van informatie over de modelvliegsport via de traditionele kanalen als boeken en tijdschriften in de Nederlandse taal tot een bodemniveau is gedaald voorziet FunFly hierin al meer dan tien jaar.
Daarnaast biedt FunFly aan verenigingen ruimschoots de mogelijkheid om informatie te verstrekken over hun activiteiten.

Het gebruik van de "elektronische snelweg" voor de verspreiding en verdieping van de informatie is voor FunFly een succesvolle aanpak gebleken. Op basis van de bezoekersresultaten van 2016 is op jaarbasis het aantal hits gestegen naar 750 000 en 110 000 visits (de lezers). Vooral in het laatste kwartaal van 2016 kon een sterke sprong worden genoteerd.

Om de bezoekers en adverteerders te informeren over het wel en wee van FunFly is besloten door periodiek over de stand van het bezoek informatie te verschaffen.

Onderstaand het overzicht van het gebruik van FunFly ultimo 2016. Nadat in september al een record aantal visits kon worden geregistreerd in dit in het laatste kwartaal 2016 met een sprong omhoog gegaan (gele kolommen in onderstaande tabel) tot gemiddeld 300 lezers (visits) per dag.

De FunFly redactie.contact | © 2016