To drone or not to drone

(that's the question ?)

Beleidsvorming KNVvL.

Onderstaande tekst is met toestemming van de KNVvL integraal overgenomen.

Een mail van de KNVvL, waarom?

Er is de laatste jaren veel aan de hand op het gebied van regelgeving, wat ALLE modelvliegers raakt.

Het moge duidelijk zijn waar dit vandaan komt: de enorme opkomst van de "drones" heeft het modelvliegen ineens onprettig voor het voetlicht geplaatst en dat terwijl we de afgelopen decennia geen noemenswaardige overlast veroorzaakt hebben. Met "wij" dan bedoelen we de klassieke modelvliegers, veelal vliegend vanaf vaste plekken, vér van bebouwing en in clubverband.

Maar de "drone" vlieger vliegt doorgaans solo op plaatsen waar wij niet willen vliegen (vanwege mooie opnames etc) en op hoogtes welke bijvoorbeeld nabij vliegvelden zowel verboden als zeer onverstandig zijn.

Het makkelijkste zou zijn om voor hobbydrones een aparte regeling te maken maar dat is een onhaalbare kaart gebleken, ze vallen dus net zoals wij onder de Regeling Modelvliegen. Voor de beroepsdrones bestaat inmiddels al wel een aparte regeling.

Sinds een jaar of 5 is er regelmatig overleg geweest tussen de overheid en de KNVvL (later haakte ook de Limburgse Federatie FLRCV aan) over een nieuwe  Regeling Modelvliegen. Soms met succes, soms met een aderlating.

De overheid zit in een lastig parket, ze willen ons als klassieke modelvliegers best uit de wind houden maar de bemande luchtvaart moet er ook mee kunnen leven en dat wordt steeds moeilijker vanwege alle incidenten (hoofdzakelijk veroorzaakt vanuit de "hobby drones" hoek).

Dat onze hobby al bijna 100 jaar oud is en dat we dit met veel verantwoordelijkheid uitoefenen, lijkt soms weg te vallen en we moeten hard knokken om onze vrijheden te behouden. Denk daarbij aan stromingen die het liefst alle modelvliegerij willen verbieden, of tot extreem lage hoogtes wil beperken.

Verder zijn er nieuwe zwaar beperkende voorstellen vanuit "Europa" op komst. Via de FAI, de internationale luchtsportorganisatie, en een grote recreatieve vliegers organisatie (EAS) waar we als KNVvL alletwee lid van zijn, oefenen we samen met veel overkoepelende verenigingen uit Europa tegendruk uit.

Dan hebben we sinds kort ook nieuwe beperkingen aangekondigd gekregen door "Natura 2000". Als KNVvL zijn we daar met goede ondersteuning van onze jurist in de tegenaanval. Niet alleen voor de modelvliegers, maar voor de gehele recreatieve luchtvaart.

Einde tekst KNVvL

Nieuwe regels, hoezo ?

De laatste maanden is een heftige discussie ontstaan over het gebruik van drones. De aanleiding hiervoor is met name de publiciteit die onverlaten krijgen door hun drones, voor een zogenaamd mooi plaatje, dicht in de buurt van luchthavens en vliegtuigen te laten vliegen. Iedere welbewuste modelvlieger zal dit met afschuwen hebben gadegeslagen. Niet alleen omdat het vliegverkeer hiermee in groot gevaar wordt gebracht, maar ook omdat hiermee de modelvliegsport in diskrediet geraakt. De vraag is of door het overtreden van de bestaande rege; geving de regels moeten worden aangepast of dat de overdtreders stevig moeten worden gestraft?

Een hobby drone op 20 meter hoogte. (foto : Albert Bergman)

Welke nadelen kan/zal het aanpassen van de regels opleveren voor de modelvliegsport. Het is logisch dat de KNVvL in deze kwestie het voortouw neemt. Bedenkelijk hierin is echter de positie die de KNVvL hierbij inneemt door te stellen dat door het gebruik van drones de vlieghoogte voor modelvliegtuigen tot 120 meter zou moeten worden teruggebracht voor velden van vliegclubs die niet bij deze landelijke organisatie zijn aangesloten. Op de velden van clubs die wel bij de KNVvL zijn aangesloten zou een hoogte van 300 meter dan wel gehandhaafd mogen worden (zie verder onderstaande tekst van de overheid). Feitelijk geven ze hiermee aan dat de niet aangeslotenen dus onveilig vliegen! Dit ruikt toch welnaar discriminatie! Dat het KNVvL standpunt op gespannen voet staat met de realiteit is volkomen uit de lucht gegrepen, zeg dus maar letterlijk, en heeft geen enkele onderbouwing. De aangevoerde "oplossing" heeft daardoor het karakter van ,zacht gezegd, enige discriminatie.

De modelvliegsport is aan strenge regels gebonden en met de huidige technische middelen veiliger dan ooit tevoren.

Zo bestaat er al jaren wetgeving op het op het gebruik van modelvliegtuigen. Dit is vastgelegd in "Regeling Modelvliegtuigen van 9 juni 1993", e.e.a. inclusief de wijzigingen van 07-11-2015. Drones, hoewel niet met name genoemd omdat ze nog niet bestonden toen de wetgeving werd opgesteld, vallen volgens de formulering van wat een modelvliegtuig is, ook onder deze regeling. De KNVvL heeft als landelijke vereniging geparticipeerd in het opstellen hiervan. In artikel 2 wordt een opsomming gegeven van het verbod van het vliegen met modelvliegtuigen met name in de omgeving van bebouwde gebieden, wegen en vliegvelden inclusief hun aanvliegroutes. Daarbuiten geldt een hoogtebeperking 300 meter behalve in de G zone waar 120 meter is toegestaan. Als de dronevliegers en met name de niet in clubverband georganiseerde dronevliegers zich hieraan houden is het risico niet groter dan voorheen.


Voor zover bekend heeft Minister Melanie Schulz van Haegen nieuwe plannen in voorbereiding waarin de vlieghoogte voor drones overal tot zelfs 50 meter zou worden beperkt. Het is hierbij niet bekend of dit alleen voor drones gaat gelden of voor alle modelvliegtuigen. De "klassieke" modelvliegerij dreigt er met deze beperking en andere rondzoemende voorstellen de dupe van te worden. Concrete voorstellen voor een wetswijziging zijn echter nog niet bekend of aanhangig gemaakt.  


Overigens blijkt dat de roep om het ongebreideld gebruik van drones in de ons omringende landen ook een punt van onderwerp te zijn. Momenteel zijn zowel in binnen als buitenland lobby groepen bezig om overhaast genomen maatregelen te voorkomen.
Met name de Duitse DMFV (Deutscher Modelflieger Verband) maakt zich hiervoor sterk door de inzet van ter zake deskundige juristen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat nieuwe wetgeving zeer waarschijnlijk zal gaan vallen onder de Europese Richtlijnen en hierin heeft de DMFV een krachtige stem. Het is zaak om alle bewegingen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Albert Bergman

Laatste Nieuws van de Overheid

Start campagne over veilig vliegen met drones

Nieuwsbericht | 01-06-2016 | 08:00

Vanaf vandaag zijn op verschillende zenders radiospotjes te horen waarin mensen die met drones vliegen worden gewezen op de regels die er gelden. Ook wordt veilig vliegen met drones extra onder de aandacht gebracht op billboards in de buurt van luchthavens. Daarnaast wordt de online campagne waarbij op verschillende sites informatie over de regels te vinden is uitgebreid. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft besloten de voorlichting te intensiveren mede naar aanleiding van recente meldingen op Schiphol waarbij piloten drones in de lucht zagen, terwijl het rond luchthavens verboden is om te vliegen met een drone. 

Dijksma: ‘’Mensen die met drones vliegen moeten op de hoogte zijn van de regels en zich hier ook aan houden. Deze campagne is gericht op een breed publiek zodat iedere dronevlieger weet hoe hoog en waar er gevlogen mag worden met een drone. En dat is dus niét in de buurt van luchthavens. Want de vliegveiligheid van de bemande luchtvaart staat voorop’’.

Dijksma liet eerder al aan de Tweede Kamer weten dat het beleid voor de recreatieve drone-gebruiker gericht is op een intensieve handhaving. Zoals reeds voorzien was, worden de regels naar verwachting eind 2016 nog aangescherpt zodat gebruikers van recreatieve drones straks minder hoog (max 50 meter) en minder ver (max 100 meter) mogen vliegen. Ook zal Dijksma in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie bekijken of de straffen die opgelegd kunnen worden bij een overtreding hoog genoeg zijn. Met de producenten van drones heeft zij inmiddels afgesproken dat zij vanuit de luchtvaartsector de juiste coördinaten van Schiphol krijgen, zodat het technisch mogelijk wordt om vliegen in de buurt van luchthavens moeilijker te maken (geo-fencing).

Albert Bergmancontact | © 2016